Przeglądy budowlane Ostrów Wielkopolski Przegląd, Powiat Ostrowski Kontrole okresowe technicznego stanu przeprowadzamy szybko i fachowo.63-400 Rzezczypospolitej 16 Prowadzimy książki obiektów budowlanych w miejscowości Ostrów Wielkopolski. Przeglądy roczne Ostrów Wielkopolski, 5-letnie kontrole okresowe nieruchomości, oceny techniczne budynkó Ostrów Wielkopolski, ekspertyzy Paweł Górka starostwo@powiat-ostrowski.pl starostwo@powiat-ostrowski.pl wielkopolskie 62 7378433

                          Przeglądy Okresowe Budynków

Szanowni Państwo !

Nasza strona o przeglądach obiektów budowlanych jest dla właścicieli i zarządców nieruchomości na których ciąży odpowiedzialność dopilnowania aby budynek miał komplet aktualnych protokołów z obowiązkowych kontroli.

Wszystkie zlecane nam kontrole okresowe wykonywane są przez profesjonalnych inspektorów mających uprawnienia buowlane bez oganiczań.

Poza przeglądami ogólnobudowlanymi wykonujemy również przeglądy instalacji sanitarnych, elektrycznych, wentylacji oraz kotłów centralnego ogrzewania.

Wykonujemy okresowe przeglądy  w zakresie :

  • Przeglądy budowlane półroczne Ostrów Wielkopolski
     do 30 listopada przed okresem zimowym
     do 31 maja po okresie zimowym
  • Przeglądy budowlane roczne Ostrów Wielkopolski
  • Przeglądy budowlane  5-letnie Ostrów Wielkopolski
  • Przeglądy instalacji sanitarnych Ostrów Wielkopolski
  • Przeglądy instalacji elektrycznej tzw. pomiary elektryczne Ostrów Wielkopolski

Do chwili obecnej wykonaliśmy ponad 300 kontroli okresowych budynków i ich instalacji dla obiektów mieszkalnych, przemysławych, usługowych i magazynowych.

Gwarantujemy konkurencyjne ceny i wysoką jakość usług.

Zapraszamy dowspółpracy !

Przegląd budowlany Ostrów Wielkopolski
kontrole techniczne budynków Ostrów Wielkopolski

Kontrole okresowe budynków Przeglady budowlane Powiat Ostrów Wielkopolski Portal Ostrów Wielkopolski Miasto Ostrów Wielkopolski Przeglądy techniczne Ostrów Wielkopolski Budowlane Obowiązkowe kontrole budowlane Stan techniczny budynku Najwyższe budynki Przegląd i kontorla Budynku